Brandwerend

Brandwerend

Wet en regelgeving

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan brandpreventie in gebouwen met als doel het beperken van brand en het voorkomen van ongevallen. De overheid schrijft vaak voor dat gebouwen gecompartimeerd moeten worden. Daarbij wordt een gebouw opgedeeld in brandcompartimenten ( sub-brandcompartimenten ) en rookcompartimenten die ieder een bepaalde tijd ( 30 of 60 minuten ) een brand binnen het compartiment moeten houden. Dit wordt bereikt door scheidingen tussen de compartimenten brandwerend uit te voeren.

Brandwerend afdichten

Kit afdichtingen spelen hierbij een belangrijke rol, omdat ze de verspreiding van een brand in een gebouw kunnen helpen voorkomen of vertragen. In dergelijke scheidingen worden aan de kit afdichtingen zware eisen gesteld op het gebied van rook-en brandwerendheid. De producten die wij gebruiken voldoen ruimschoots aan deze eisen en kunnen veilig worden ingezet voor het rook-en brandwerend afdichten van gebouwen.