HACCP

HACCP

Aan afdichtingen in een ruimte waar met levensmiddelen wordt gewerkt, zoals in de voedingsindustrie of een grootkeuken in een ziekenhuis, worden speciale eisen gesteld. Men is hier dikwijls gebonden aan de HACCP-norm (Hazard Analysis and Critical Control Points) die de hygiëne moet waarborgen. Het concept van HACCP betekent in het Nederlands: de analyse van gevaren en het creëren van zogenaamde kritische controlepunten binnen het proces van de vervaardiging, distributie en verkoop van levensmiddelen. Centraal bij dit concept staan de veiligheid en gezondheid van de consument.

Voorkomen van verontreiniging

Onder gevaren verstaat men bij dit concept alle ongewenste gebeurtenissen bij de vervaardiging, distributie en verkoop van levensmiddelen die de houdbaarheid en verdraagbaarheid ervan negatief kunnen beïnvloeden. Een kritisch controlepunt (Critical Control Point) is elk punt binnen deze processen waarbij de gezondheid van de consument in gevaar kan komen als gevolg van verontreiniging van levensmiddelen. Juist voor deze punten worden dan maatregelen genomen die dienen voor het uitschakelen of ten minste het beheersen van de bestaande potentiële gevaren.

ISEGA-certificering

HACCP schrijft onder andere voor dat uit de voegmassa geen gevaarlijke stoffen mogen uitlogen, omdat dit kan leiden tot verontreiniging van levensmiddelen.  Om te voldoen aan de strenge eisen die het HACCP-concept stelt gebruiken wij alleen producten die door het onderzoeksinstituut ISEGA getest zijn. Onze producten kunnen hierdoor veilig gebruikt worden in ruimtes waar volgens het HACCP-concept gewerkt wordt.

HORECA

Ook in de Horeca is het belangrijk om aan alle vastgestelde eisen te voldoen denk aan bijvoorbeeld de keuringsdienst van waren, vele van deze horeca keukens komen voorbij in een bekend Nederlands televisieprogramma waar maar al te vaak wordt gesproken over “Kansloze kitvoegen” of deze kitvoeg is al geruime tijd overleden. Op tijd vervangen is de enige oplossing in dit geval en laat een professioneel bedrijf zoals Kitwerk.nu uw kitvoegen vervangen zodat deze er weer vele jaren tegenaan kunnen. Wij beschikken over de kennis over de te gebruiken producten. (welke producten beter resistent zijn tegen bijvoorbeeld schimmelvorming) en daarmee reduceren dat consumenten een voedselvergiftiging kunnen oplopen.