Offshore

Offshore

Offshore, is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur. De offshore begon vlak na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk vooral in de Golf van Mexico in ondiep water. Tegenwoordig vindt onder druk van de afnemende beschikbare hoeveelheid olie dicht bij de kust een verschuiving plaats naar diep water. Ook in deze olie en gasplatformen zijn tal van afdichtingen te vinden waar hoge eisen aan worden gesteld. Wij gebruiken hiervoor dan ook producten die gecertificeerd zijn en aan alle gestelde eisen voldoen.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Keukens
  • Sauna’s
  • Sanitaire ruimte’s
  • Sportfaciliteiten
  • Slaapkamers
  • Olie en Chemisch bestendige aansluitingen 
  • Brandwerende aansluitingen