Milieu en Infra

Milieu en Infra

Diverse bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot bodemverontreiniging. Om deze verontreiniging tot een minimum te beperken heeft de overheid hier een aantal eisen aan gesteld aan deze bedrijven. Zo moeten bedrijven met een risico op bodemvervuilende werkzaamheden een aantoonbare vloeistofdichtheids certificaat kunnen weerleggen. Denk hierbij aan wasstraten, tankstations, garages, opslagloodsen, etc. Maar ook afdichtingen in bijvoorbeeld, aquadukten, tunnels, viadukten, busbanen, rotonde’s, parkeergarages etc. Waar dit van toepassing is kunnen wij voor deze specialistische afdichtingen een totaalpakket aanbieden, van applicatie tot het certificaat dat door een onafhankelijk inspectiebedrijf wordt uitgevoerd.