Chemische industrie en tankstations

Chemische industrie en tankstations

Schadelijke stoffen mogen nooit in de bodem terecht komen. Tegelijkertijd kunnen er grote problemen ontstaan wanneer vocht uit de bodem bijvoorbeeld een kelder binnendringt.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht bepaalde maatregelen te treffen om te voorkomen dat schadelijke vloeistoffen in de bodem belanden. In de procesindustrie komen regelmatig morsproducten vrij die de bodem kunnen vervuilen. Met name op tap- en overlaadpunten (bijv, tankopslag en tankstations) gaan jaarlijks duizenden liters verloren, waardoor het risico van bodemverontreiniging levensgroot is.

Wij gebruiken een scala aan producten voor het vloeistofdicht/chemisch resistent afdichten in de chemische industrie.

  • duurzaam vloeistofdicht/chemisch resistent afdichten van betonvelden en (prefab)elementen.
  • afdichten dynamische scheurvorming
  • afdichten van krimpscheuren, gering werkende voegen en wilde scheurvorming.
  • afdichten van tanks en silo’s

Speciaal opgeleid personeel, nauwkeurige werkvoorschriften en hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichtingsproducten staan garant voor een vloeistofdichte voegafdichting.