Parkeergarages en Kunstwerken

Parkeergarages en Kunstwerken

Parkeergarages

Parkeerdekken en -garages worden opgebouwd als een ‘blokkendoos’, met prefab betonnen T-liggers, balken en vloerplaten. Door de voegaansluitingen af te dichten met gecertificeerde producten, ontstaat een blijvend vloeistofdichte vloer die bestand is tegen zware klimatologische, chemische en mechanische belastingen. Ook aansluitingen van objecten

op het parkeerdek kunnen met speciaal ontwikkelde systemen worden afgedicht. In parkeerkelders waar een negatieve waterdruk ontstaat, is het systeem toepasbaar in combinatie met injectietechnieken of slabben op de overgangen in de betonconstructie. Ook bieden wij oplossingen voor o.a. betonreparatie, het afdichten van prefab betonnen elementen en het rook- en brandwerend afdichten.

Kunstwerken

Een kunstwerk is een begrip in de civiele techniek, bouwkunde en de spoor-, weg- en waterbouw.  een kunstwerk is een bouwwerk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn. Deze definitie dekt de lading, maar is in feite enigszins te breed. Een wegvak of een deel van de spoorbaan worden op zichzelf niet tot de kunstwerken gerekend.

Onder de kunstwerken vallen doorgaans de constructies die noodzakelijk zijn om het eigenlijke doel te realiseren. Een wegverbinding over een rivier is alleen te realiseren door het leggen van een brug of het bouwen van een tunnel. De brug en de tunnel zijn in deze de kunstwerken. De complexiteit van kunstwerken kan sterk verschillen. Een eenvoudig viaduct is een kunstwerk, maar een lange tunnel is dat ook.

De volgende onderdelen van de infrastructuur worden binnen de wegensector tot de kunstwerken gerekend:

 • Aquaduct
 • Brug
 • Ecoduct
 • Fly-over
 • Tunnel
 • Viaduct 

Voordelen op een rij

De voegafdichtingen zijn elastisch en bestand tegen veroudering en jarenlange klimatologische belastingen, zoals regen, hagel en UV (referentieperiode > 20 jaar).

 • Volledig bestand tegen langdurige blootstelling aan motorbrandstoffen, smeermiddelen en dooizouten.
 • Complementair aan of compatibel met andere materialen zoals coatings. In combinatie met de juiste primer vullen deze producten de meest gebruikte materialen in parkeergarages uitstekend aan.
 • Bestand tegen mechanische belasting door autobanden en ander normaal verkeer op de dekken (verkeersklasse tot 25 kN).
 • Uitstekend repareerbaar. Vervanging van kleine voeglengten is mogelijk doordat het materiaal zich weer chemisch aan elkaar vernet. De voeg hoeft dus niet volledig te worden vervangen, waardoor de onderhoudskosten lager zijn.
 • De door ons gebruikte producten zijn zeer UV-resistent en hebben een groot terugverend vermogen. Zelfs temperatuurverschillen van -50 oC tot 70 oC worden goed opgevangen tot in lengte van jaren.