Tanks, Silo’s en Agrarische sector

Tanks, Silo’s en Agrarische sector

Tanks en silo’s voor de opslag van vloeistoffen of vaste stoffen (bijv, mest) mogen niet lekken. Ze worden vaak opgebouwd uit staal, betonsegmenten of geëmailleerde, gecoate of stalen beplatingen, die bevestigd worden met behulp van geschroefde flensverbindingen of gefelste randen. Deze verbindingen moeten duurzaam afgedicht worden.

Hetzelfde geldt voor de overgangen van de wand op de betonnen vloer (voetaansluitingen), mangaten en doorvoeren. Daarnaast moeten ook de betonnen vloeren en wanden zelf goed afgedicht zijn.

Duurzame oplossingen

De afdichtingen moeten duurzaam vloeistofdicht functioneren en daarom bestand zijn tegen de (soms agressieve) stoffen die in de tank of silo worden opgeslagen. Ook mogen andere belastingen, zoals temperatuurswisselingen of werkingen de kwaliteit van de afdichting niet aantasten.

Hoge temperatuursbestendigheid

Wij gebruiken uitstekende producten en systemen voor het afdichten van opslagtanks en silo’s. onze producten zijn gebaseerd op MS-Polymeer of polysulfide en zijn daarmee over het algemeen bestand tegen hogere temperaturen (tot zeker 60˚C) dan producten op polyurethaan-basis.