Vloeistofkerend en vloeistofdicht

Vloeistofkerend en vloeistofdicht

Vloeistofkerende vloeren

De ‘Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten’ (NRB) en de technische uitwerking hiervan in het ‘Plan Bodembeschermende Voorzieningen’ (PBV) geven invulling aan de eisen die de overheid stelt aan bedrijfsvloeren. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen vloeistofdicht en vloeistofkerend. Vloeistofkerend wil zeggen dat de indringing van vloeistoffen in de bodem wordt voorkomen door een combinatie van afdichting en beheersmaatregelen. De eis van vloeistofkerendheid wordt door de overheid veelal gesteld bij minder zwaar belaste vloeren, zoals vloeren van garages, magazijnen en sommige productieruimten. Wij gebruiken producten waarmee bedrijfsvloeren ‘vloeistofkerend’ kunnen worden afgedicht. Dit in combinatie met passende beheersmaatregelen, zoals absorptiekorrels, wissers, reinigings- en opruimgereedschap.

Vloeistofkerende producten hebben een duurzame afdichting de voegen hebben voldoende weerstand tegen licht verkeer en borstelmachines voegen zijn bestand tegen dooizouten, lichte zuren, chemicaliën en lichte verontreinigingen met olieproducten.

Vloeistofdichte vloeren

De ‘Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten’ (NRB) en de technische uitwerking hiervan in het ‘Plan Bodembeschermende Voorzieningen’ (PBV) geven invulling aan de eisen die de overheid stelt aan bedrijfsvloeren. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen vloeistofdicht en vloeistofkerend.

Vloeistofdichte vloeren worden door de overheid vaak verplicht gesteld bij ‘zwaar belaste’ (chemisch, mechanisch, microbiologisch, thermisch) toepassingen, zoals bij tankstations, wasplaatsen of in de (petro-) chemische industrie. In deze situaties gebruiken wij producten die voor de toepassing geschikt bevonden materialen welke gecertificeerd zijn onder KOMO/ETA/CE 14188-2.