Voegafdichtingen op vliegvelden

Voegafdichtingen op vliegvelden

Voegafdichtingen op vliegvelden vragen om specifieke en maatgerichte oplossingen. Vaak bestaan de aprons en startbanen uit grote betonvelden, opgedeeld in vakken met dilatatievoegen. De voegen vragen om een afdichting die zowel UV, mechanisch, chemisch als thermisch belastbaar is en die in grote hoeveelheden efficiënt verwerkt kan worden.

Bij het tanken en bij de-icing van de vliegtuigen moet voorkomen worden dat vluchtige koolwaterstoffen (kerosine) en polymeerachtige stoffen (gebruikt voor het de-icen) de bodem verontreinigen. Daarnaast moet ook bij het technisch onderhoud van de vliegtuigen de bodem beschermd worden tegen chemische belasting. Wij gebruiken diverse producten voor gebruik op vliegvelden. Hieronder een overzicht van de voordelen.

Voordelen

  • Hoger rendement door lange levensduur (referentieperiode van 20 tot 25 jaar): minimale onderhoudswerkzaamheden en vliegveld blijft operationeel.
  • Verminderde kans op Foreign Object Damage (FOD).
  • Chemische resistentie tegen op vliegvelden veelvoorkomende milieubelastende stoffen.
  • Producten voldoen aan SS-S 200 E en EN 14188-2 klasse A, B, C en D normering en hebben CE, KIWA/KOMO keur en European Technical Approval (ETA).